Pædagogisk profil

Aulum Kristne Friskole er, som navnet antyder, en kristen friskole. Det betyder bl.a., at alle lærere og pædagoger er kristne. Vi ser hver elev som et enestående menneske, skabt af Gud til at indgå i fællesskab med andre mennesker.

Vi ønsker, at barnet må se sin værdi som et skabt menneske, erkende sit ansvar for andre og lære at tage hensyn til omgivelserne. Vi ønsker at give hvert barn gode faglige kundskaber i de almindelige skolefag, såvel som vi ønsker at lade hvert barn se sin værdi i det omgivende samfund.

Ved det pædagogiske arbejde med børnene ønsker vi at:

 • styrke barnets selvværd
 • styrke barnets ansvarsbevidsthed
 • styrke barnets sociale bevidsthed
 • styrke barnets fantasi
 • styrke barnets sproglige bevidsthed
 • styrke barnets musiske udfoldelse og kreativitet
 • styrke barnets motorik
 • styrke et godt kammeratskab på tværs af alder og køn
 • give plads til medbestemmelse
 • give plads til barnets leg
 • give plads til at barnet kan være barn

 Vi gør det bl.a. ved at:

 • give barnet tryghed
 • vise ægte omsorg
 • opmuntre eleverne
 • give og kræve respekt
 • tale ordentligt til eleverne
 • give muligheder for udfoldelse i leg og fantasi
 • opstille sociale spilleregler
 • give barnet mulighed for at forundres

Kontakt

Aulum Kristne Friskole
Østergade 11
7490 Aulum

tlf: 97 47 32 00

 


Copyright © 2014 Aulum Kristne Friskole