Ordensregler

 • Vi forventer, at eleverne møder med en positiv indstilling til kammerater, lærere og skolearbejde. Vi forventer en ordentlig omgangstone.
 • Eleverne skal vise hensyn overfor deres kammerater.
 • Af hensyn til rengøringen skal eleverne have skiftesko på skolen.
 • Ved al gymnastik i hallen, skal der benyttes indesko, der er godkendt af idrætslæreren. Fra 3. klasse skal der benyttes skiftetøj.
 • Eleverne må medbringe slik eller andet godt efter aftale med lærerne i forbindelse med fødselsdage og lignende.
 • Eleverne skal blive på skolens område i undervisningstiden.
 • Der må ikke forekomme snevaskning på skolens område og kun snekastning på særligt anviste områder.
 • Fravær pga. sygdom eller lignende meddeles skolen mellem kl. 8 og kl. 8.15.
 • Eller der kan sendes en mail/sms inden kl. 8.
 • Fritagelse sker ved henvendelse til skolelederen senest dagen før fritagelsen ønskes.
 • Af- og pålæsning af elever foregår på skolens parkeringsplads af hensyn til de cyklende elever.
 • Fyrværkeri er ikke tilladt på skolen.
 • Når elever cykler med en lærer i undervisningsøjemed, har alle cykelhjelm på.
 • Evt. medbragt mobiltelefon skal være slukket og ligge på lærerværelset i hele skoletiden for elever i bhkl.-5. kl.
 • Der må ikke ryges på skolens område – hverken inde eller ude.
 • Lærernes anvisninger må i enhver henseende følges.

Kontakt

Aulum Kristne Friskole
Østergade 11
7490 Aulum

tlf: 97 47 32 00

 


Copyright © 2014 Aulum Kristne Friskole