Optagelseskriterier

Som elev på Aulum Kristne Friskole optages enhver, der retter henvendelse til skolen og opfylder følgende kriterier:

 • Eleven skal være skoleparat. (Vurderes i samarbejde med afgivende institution og/eller hjemmet).
 • Eleven skal være i stand til at følge ordensreglerne.
 • Elev og forældre skal være loyale over for skolens grundlag og formål.
 • Klassestørrelsen er fastsat til maksimum 20 elever til skolestart i børnehaveklassen.
 • Efterfølgende kan der muligvis optages flere, dog ikke flere end 24 i hver klasse. Det vil i hvert enkelt tilfælde bero på en vurdering af klassen, om der optages nye elever.

Indskrivningsprocedure i børnehaveklassen:

 • Indskrivningsseddel udfyldes (findes på skolens hjemmeside eller rekvireres på skolens kontor).
 • I oktober måned forud for skolestart udsendes et brev fra skolen til alle på indskrivningslisten, hvorefter forældre skal respondere og melde deres fortsatte interesse.
 • Elever op til klassekvotientgrænsen optages i den rækkefølge indskrivningssedlerne modtages – dog prioriteres børn, der i forvejen har søskende på skolen.
 • I november/december afvikles introduktionssamtaler med nye familier, der ikke har børn på skolen i forvejen.
 • I januar afsluttes indskrivningen og familier, der står på venteliste og ikke har udsigt til at få en plads, får besked.
 • I februar afvikles orienteringsmøde om klar-parat-skole og skolestart i børnehaveklasse.

Indskrivning i andre klasser:

 • Elever, der flytter fra anden skole, optages efter personlig samtale mellem skoleleder og elev og forældre.
 • Elever på venteliste tages ind, hvis skolen vurderer, at klassen kan rumme flere elever.
 • Skolen forbeholder sig ret til at prioritere elever på ventelisten efter, hvem der passer bedst ind i klassen.

Kontakt

Aulum Kristne Friskole
Østergade 11
7490 Aulum

tlf: 97 47 32 00

 


Copyright © 2014 Aulum Kristne Friskole