Undervisningsmiljø

Der er i skoleåret 2015/2016 gennemført undervisningsmiljøvurdering via trivselsværktøjet fra dcum.

Resultaterne er samlet i en rapport for 0.-3. kl. og en rapport for besvarelserne i 4.-9. kl.

Pba. besvarelserne er der taget initiativ til:

  • Fælles trivselskampagne for hele skolen i skoleåret 2016/2017 med afsæt i sproget eleverne imellem
  • Trivsel eksplicit på skemaet på alle årgange
  • Efteruddannelse af en akt-vejleder blandt skolens lærere, der bl.a. udarbejder årshjul for indsatserne på skolen ift. trivsel i det sociale samspil eleverne imellem

Kontakt

Aulum Kristne Friskole
Østergade 11
7490 Aulum

tlf: 97 47 32 00

 


Copyright © 2014 Aulum Kristne Friskole