Værdigrundlag

Aulum Kristne Friskole er, som navnet antyder, en kristen friskole. Det betyder bl.a., at alle lærere og pædagoger er kristne. Vi ser hver elev som et enestående menneske, skabt af Gud til at indgå i fællesskab med andre mennesker.

Vi ønsker, at barnet må se sin værdi som et skabt menneske, erkende sit ansvar for andre og lære at tage hensyn til omgivelserne. Vi ønsker at give hvert barn gode faglige kundskaber i de almindelige skolefag, såvel som vi ønsker at lade hvert barn se sin værdi i det omgivende samfund.

Skolens logo forestiller et skib. Vi vil uddanne eleverne som skibsførere på et til tider stormfuldt ocean. Vi ønsker at give dem en god ballast i løbet af deres skoletid, der gør dem i stand til at møde de udfordringer, som livet vil give dem. Vores håb er, at de bliver i stand til at navigere gennem livet og få en mængde gode oplevelser med sig, samtidig med at vi ønsker at give dem mulighed for at tænke dybere over tilværelsen, bl.a. ved at præsentere dem for Jesus som Guds søn, sådan som det er beskrevet i Bibelen.

Kontakt

Aulum Kristne Friskole
Østergade 11
7490 Aulum

tlf: 97 47 32 00

 


Copyright © 2014 Aulum Kristne Friskole